forbot
ChP "Agro-Maksimum Grup"
+38 (050) 325-97-17
  • Premium Business
  • ChP "Agro-Maksimum Grup"
  • Các nhóm hành hóa

Mô tả

Các nhóm hành hóa ChP "Agro-Maksimum Grup", Ukraina, Phụ tùng cho máy móc nông nghiệp, Máy bừa, Đĩa máy bừa, Xe rulô cán đường, Phụ tùng cho máy gieo, Phụ tùng cho bừa, Phụ tùng thay thế cho những người tu luyện,  Phụ tùng cho máy kéo, Phụ tùng cho dàn cày, Máy rắc